การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565

วันที่ 22 ตุลาคม 2565 ผู้อำนวยการและคณะครู วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคโนโลยีพระนครพณิชยการ ได้เดินทางเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 สถานศึกษาในเครือมหาวิทยาลัยปทุมธานี โดยมีท่าน ดร ชนากานต์ ยืนยง อธิการมหาาวิทยาลัยปทุมธานี เป็นประธานเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมบัวหลวง มหาวิทยาลัยปทุมธานี