กิจกรรมไหว้ครู 65

วันที่ 10 กรกฎาคม 2565 นางสาวสุภาพร ศรีโสม รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักศึกษา ร่วมกับองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย จัดโครงการสถานศึกษาคุณธรรม กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี ดร. ชนากานต์ ยืนยง ผู้รับใบอนุญาต วิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครพณิชยการ เป็นประธานในพิธี ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครพณิชยการ