การพัฒนาครูอาชีวะศึกษาเอกชน
สิงหาคม 27, 2020
กิจกรรมคุณธรรม นำชีวิต ครั้งที่ 1
กันยายน 11, 2020

จิตอาสา “อาชีวะเอกชน สร้างคน สร้างชาติ”

การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาเอกชน กิจกรรมจิตอาสา “อาชีวะเอกชน สร้างคน สร้างชาติ” วันที่ 29-30 ส.ค. 63