ถวายพระพร ร. 10

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 คณะผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครพณิชยการ ร่วมกันลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บดินทรเทพวรางกูร รัชกาลที่ 10