กิจกรรมอบรมผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ
พฤษภาคม 19, 2017
เลือกตั้งประธานนักเรียน
มิถุนายน 15, 2017

วิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครพาณิชยการ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน 2560