ประชุมประจำสัปดาห์
เมษายน 10, 2017
กิจกรรมอบรมผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ
พฤษภาคม 19, 2017

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

วิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครพาณิชยการ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน 2560

การลงทะเบียนปฐมนิเทศนักศึกษา ให้นักศึกษาไปลงทะเบียนปฐมนิเทศ เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป