รับสมัครครูสาขาบัญชี

ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครพณิชยการ
ประเภท สถานศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา เปิดสอนระดับ ปวช. และ ปวส.
ที่อยู่ติดต่อ 99 ถ.บุญศิริ แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทร 02-035-721 5  โทรสาร 02-0357215  www.pranakorn.ac.th

รับสมัคร

 1. ครูสาขาบัญชี             จำนวน 1 อัตรา
 2. ครูสาขาคอมพิวเตอร์  จำนวน 1 อัตรา
 3. ครูสาขาการตลาด       จำนวน 1 อัตรา
  เงื่อนไข อายุ 25 ปีขึ้นไป
  เพศ ชาย หรือ หญิง
  วุฒิศึกษา ป.ตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  เงินเดือน ตามข้อตกลง

คุณสมบัติอื่น

1. หากมีใบประกอบอาชีพและประสบด้านการครูผู้สอน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
2. สามารถเริ่มปฎิบัติงานได้ทันทีที่ผ่านการสัมภาษณ์
3. มีความกระตือรือร้น และพร้อมรับเปิดสิ่งใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา
4. เป็นผู้ที่ทัศนคติเชิงบวก สามารถสร้างแนวทางใหม่ๆ ในการแก้ปัญหาได้
5. สามารถส่งข้อมูลทาง E-mail  (pmc.ratchapol@gmail.com) หรือ โทรศัพท์สอบถามหรือติดต่อพนักงานโดยตรงได้ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครพาณิชยการ โทร 02-035-7215