ศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง

วันที่ 7 ตุลาคม 2565 นางวัลลาภรณ์ มณีรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครพณิชยการ นำโดย นำคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา และองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง โดยมีนางฐิรนันท์ มณีรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง และนายอนุชา จันทร์สนิท รองผู้อำนวยการฯ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับ