แห่เทียนจำนำพรรษา
กรกฎาคม 2, 2020
การเรียนออนไลน์ด้วย google classroom
กรกฎาคม 21, 2020

อบรมสัมมนาครูและบุคลากร ครั้งที่ 1

กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาอบรมสัมมนาครูและบุคลากร ครั้งที่ 1 “การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ด้วย google classroom”