ทัศนศึกษางานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กันยายน 20, 2018
กิจกรรมจิตอาสาวันครู และ กิจกรรมวันเด็ก
มกราคม 14, 2019

อบรมแกนนำเยาวชนในสถานศึกษา

สำนักงานเขตพระนครได้มาทำกิจกรรมอบรมแกนนำเยาวชนในสถานศึกษา ตามโครงการลดการติดเชื้อเอชไอวี รายใหม่สู่เป้าหมายที่เป็นศูยน์ ที่ห้องประชุม 101 วิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครพณิชยการ
โดยมีท่าน ผู้อำนวยการเขตพระนครฯ นายพงศธร ศิริธรรมมาเป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้