ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2560
มิถุนายน 8, 2017
อบรม MIS-School
มิถุนายน 15, 2017

เลือกตั้งประธานนักเรียน

โครงการเลือกตั้งประธานนักเรียน-นักศึกษา วันที่ 14 และ 17 มิถุนายน 2560