สัมมนาแนวทางการพัฒนากฏหมายการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
มิถุนายน 19, 2017
ทำดอกไม้จันทน์ถวายในหลวง รัชกาลที่ ๙
มิถุนายน 19, 2017

ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เขตพระนคร ครั้งที่ 3/2560