ชมนิทรรศการพระเมรุมาศ
พฤศจิกายน 17, 2017
แนะแนว
ธันวาคม 21, 2017

อบรมลูกเสือหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือวิสามัญขั้นความรู้ชั้นสูง

วันที่ 1-8 ธันวาคม อบรมลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง ที่ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน