ฝึกอบรมความปลอดภัยบนถนนและการช่วยชีวิตขั้นพิ้นฐาน(CPR)
ธันวาคม 27, 2017
วันครูแห่งชาติ 16 มค 2561
มกราคม 22, 2018

กิจกรรมวันเด็ก 2561

ร่วมงานวันเด็กและงานกีฬาสีของโรงเรียนวัดมหรรณพาราม ผอ.กุลฤดี จากวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครฯเป็นตัวแทนท่านอธิการมอบของที่ระลึกและมอบขนมขบเคี้ยวและสมุดปากกา มาแจกเด็กๆให้กับ ผอ.วัดมหรรณพาราม