กิจกรรมไหว้ครู ประจำปี 2561
มิถุนายน 29, 2018
ร่วมเปิดงานจิตอาสาอาชีวศึกษาเอกชน
สิงหาคม 2, 2018

เลือกตั้งประธานนักเรียน

กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปี 2561 วันที่ 14 และ 17 มิถุนายน  2561 ณ  วิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครพณิชยการ