เลือกตั้งประธานนักเรียน
มิถุนายน 29, 2018
ทัศนศึกษางานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กันยายน 20, 2018

ร่วมเปิดงานจิตอาสาอาชีวศึกษาเอกชน

วิทยาลัยพระนครพณิชยการ เข้าร่วมเปิดงานจิตอาสาอาชีวศึกษาเอกชน สร้างคน สร้างชาติ เทิดไท้ องค์ราชัน กลุ่มกรุงเทพมหานคร