รับการตรวจนิเทศติดตามการจัดการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน

วันที่ 25 มกราคม 2566 นางวัลลาภรณ์ มณีรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครพณิชยการ และคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา ได้ ตอนรับคณะผู้ตรวจนิเทศติดตามผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิกา และศึกษานิเทศก์ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร เพื่อตรวจติดตามผลการจัดการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครพณิชยการโดย นางสมฤดี ฉิมมุสิก ผู้อำนวยการกลุ่มอุดหนุนการศึกษา เป็นประธานในการตรวจนิเทศติดตามผลการจัดการสถานศึกษาของอาชีวศึกษาเอกชนในครั้งนี้ ณ.วิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครพณิชยาร **ข้อมูลภาพเพิ่มเติม อัลบั้มภาพกิจกรรม

admin

January 26, 2023

พิธี ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์

วันที่ 13 มกราคม 2565 นางวัลลาภรณ์ มณีรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครพณิชยการ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ร่วมจัดพิธี ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในกิจกรรมวันครู 16 ม.ค.65 💙🤍

admin

January 13, 2023

พิธีเปิดงานกีฬาสีภายใน “พระนครแชมป์เปี้ยนลีก 2022 “

วันที่ 28 ธันวาคม 2565 นางวัลลาภรณ์ มณีรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครพณิชการ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครพณิชยการ จัดงานกีฬาสีภายใน “พระนครแชมป์เปี้ยนลีก 2022 ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนฝึกทักษะการทำงานเป็นทีม การสร้างความสามัคคีภายในหมู่คณะ และการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย โดยมีนางวัลลาภรณ์ มณีรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครพญิชยการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี กิจกรรมประกอบไปด้วยการแข่งขันบาสเก็ตบอล กิฬาปิงปองกีฬาแชร์บอล กิฬาพื้นบ้าน ของนักเรียนนักศึกษา ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครพณิชยการด้านล่างคือลิงค์สำหรับดาวน์โหลดภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

admin

January 3, 2023

ถวายพระพรชัยมงคล

วันที่ 20 ธันวาคม 2565คณะผู้บริหาร และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครพณิชยการ จัดพิธี ถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์โดยเร็ว ณ หอประชุม วิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครพณิชยการ

admin

December 20, 2022

การอบรมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิชาการสถาบันในเครือ

ท่านผู้อำนวยการ ผู้บริหารและคณะครู วิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครพณิชยการ เข้าร่วมการอบรมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิชาการสถาบันในเครือ โดยมี ท่านผศ.ดร.ไตรรัตน์ ยืนยง เป็นประธานเปิดโครงการการอบรมวัน10- 12 ตุลาคม 2565ณ วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์

admin

October 12, 2022

ศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง

วันที่ 7 ตุลาคม 2565 นางวัลลาภรณ์ มณีรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครพณิชยการ นำโดย นำคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา และองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง โดยมีนางฐิรนันท์ มณีรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง และนายอนุชา จันทร์สนิท รองผู้อำนวยการฯ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับ

admin

October 11, 2022

กิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน

วันที่ 2 กันยายน 2565 วิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครพณิชยการ โดยการนำของ อ.นวพร แสงมาน อ.ณัฐพล ไกรวาส อ.ปรางทิพย์ ศิริวงษ์อ.จันจิรา กรูดสุข จัดโครงการประสานความร่วมมือเพื่อบริหารจัดการศึกษา กิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน นำนักศึกษาจำนวน 50 คน ไปทัศนศึกษาดูงาน ณ.บริษัท ไอเรียล พลัส (ประเทศไทย)จำกัด ในครั้งนี้นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ ที่มีค่าเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่จาก คุณพัชรพล สุทธิธรรม ” เศรษฐีน้อยร้อยล้าน” เป็นการเปิดโลกทัศน์ใหม่ ๆ นอกห้องเรียน ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้และการดำเนินชีวิตให้ประสบความสำเร็จในอนาคตต่อไปขอขอบพระคุณคุณพัชรพล สุทธิธรรมManaging Director บริษัท ไอเรียล พลัส (ประเทศไทย)จำกัด มาณ.โอกาสนี้

admin

September 24, 2022

ถวายพระพรแม่ของแผ่นดิน

💖 วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 วิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครพณิชยการ จัดพิธีถวายพระพรแม่ของแผ่นดิน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยนางวัลลาภรณ์ มณีรัตน์ ผู้อำนวกการวิทยาลัยเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธี ณ บริเวณอาคารเอนกประสงค์

admin

August 19, 2022

เปิดประชุม อวท. ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครพณิชยการ เปิดประชุมวิชาการ ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 โดยอาจารย์วัลลาภรณ์ มณีรัตน์ ผู้อำนวยการ วิทยาลัยฯ เป็นประธานในพิธี

admin

August 10, 2022
1 2 3