กิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน

วันที่ 2 กันยายน 2565 วิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครพณิชยการ โดยการนำของ อ.นวพร แสงมาน อ.ณัฐพล ไกรวาส อ.ปรางทิพย์ ศิริวงษ์อ.จันจิรา กรูดสุข จัดโครงการประสานความร่วมมือเพื่อบริหารจัดการศึกษา กิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน นำนักศึกษาจำนวน 50 คน ไปทัศนศึกษาดูงาน ณ.บริษัท ไอเรียล พลัส (ประเทศไทย)จำกัด ในครั้งนี้นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ ที่มีค่าเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่จาก คุณพัชรพล สุทธิธรรม ” เศรษฐีน้อยร้อยล้าน” เป็นการเปิดโลกทัศน์ใหม่ ๆ นอกห้องเรียน ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้และการดำเนินชีวิตให้ประสบความสำเร็จในอนาคตต่อไปขอขอบพระคุณคุณพัชรพล สุทธิธรรมManaging Director บริษัท ไอเรียล พลัส (ประเทศไทย)จำกัด มาณ.โอกาสนี้

admin

September 24, 2022

ถวายพระพรแม่ของแผ่นดิน

💖 วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 วิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครพณิชยการ จัดพิธีถวายพระพรแม่ของแผ่นดิน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยนางวัลลาภรณ์ มณีรัตน์ ผู้อำนวกการวิทยาลัยเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธี ณ บริเวณอาคารเอนกประสงค์

admin

August 19, 2022

เปิดประชุม อวท. ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครพณิชยการ เปิดประชุมวิชาการ ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 โดยอาจารย์วัลลาภรณ์ มณีรัตน์ ผู้อำนวยการ วิทยาลัยฯ เป็นประธานในพิธี

admin

August 10, 2022

กิจกรรมอบรมส่งเสริมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

วันที่ 2 และ 3 สิงหาคม 2565 วิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครพณิชชยการ จัดโครงการประสานความร่วมมือเพื่อบริหารจัดการศึกษาโดยจัดกิจกรรมอบรมส่งเสริมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ในสถานศึกษา โดยมี นายโกเมน แก้วมณี อดีตนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัด ระดับภาคกลาง และเหรัญญิกระดับชาติ สร้างผลงานรางวัลองค์การมาตราฐานดีเด่นระดับเหรีญยทอง ระดับชาติ ติดต่อกัน 4 สมัย ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และให้ความสำคัญในการพัฒนาให้ทุกคนมีทักษะในการเป็นผู้นำ และมีความเป็นประชาธิปไตย กับคณะกรรมการและสมาชิกกองค์การนักวิชาชีพในประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2566 ณ.วิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครพณิชยการ

admin

August 10, 2022

กิจกรรมบริการวิชาการ วิชาชีพในชุมชน

วันที่ 9 ส.ค. 2565 วิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครพณิชยการ จัดกิจกรรมบริการวิชาการ วิชาชีพในชุมชน เนื่องในวันฉลิมพระชนมพรรษาฯ สมเด็จพระราชินีพันปีหลวง ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีกิจกรรมบริการ1.การดูแลรักษาและซ่อมประะกอบ คอมพิวเตอร์2.การลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์3.การแนะนำการทำติ๊กต๊อกมาเก็ตติ้ง4.แนะนำการทำและแจกน้ำยาล้างจานณ.ชุมชนหลังวัดราชนัดดา บริเวณ ร้านประชารัฐ

admin

August 10, 2022

ถวายพระพร ร. 10

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 คณะผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครพณิชยการ ร่วมกันลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บดินทรเทพวรางกูร รัชกาลที่ 10

admin

July 27, 2022

มอบทุนโครงการ “เรียนดี ฟรีค่าเทอม”

วันที่ 10 กรกฎาคม 2565 ดร.ชนากานต์ ยืนยง ผู้รับใบอนุญาตเป็นประธานมอบทุนการศึกษา นักศึกษาใหม่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในโครงการ “เรียนดี ฟรีค่าเทอม” ประจำปีการศึกษา 2565

admin

July 19, 2022

กิจกรรมไหว้ครู 65

วันที่ 10 กรกฎาคม 2565 นางสาวสุภาพร ศรีโสม รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักศึกษา ร่วมกับองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย จัดโครงการสถานศึกษาคุณธรรม กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี ดร. ชนากานต์ ยืนยง ผู้รับใบอนุญาต วิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครพณิชยการ เป็นประธานในพิธี ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครพณิชยการ

admin

July 18, 2022

นศ. เข้าเฝ้าฯรับพระราชทานรางวัล”ความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา”

นายจอมปราชญ์ รักโลก นักศึกษา ปวช.3 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครพณิชยการ เข้ารับรางวัลพระราชทาน “ความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา” ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 จัดโดยสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 2 มิถุนายน 2565 ณ ศาลาดุสิตดาลัย

admin

July 18, 2022

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา 65

นางวัลลาภรณ์ มณีรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครพณิชยการ คณะผู้บริหาร อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ร่วมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ปีการศึกษา 2565 ณ วัดมหรรณพารามวรวิหาร วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565

admin

July 18, 2022
1 2 7