ทำดอกไม้จันทน์ถวายในหลวง รัชกาลที่ ๙

นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครพณิชยการ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ห้องสมุดกรุงเทพ สี่แยกคอกวัว  

admin

June 19, 2017

ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เขตพระนคร ครั้งที่ 3/2560

admin

June 19, 2017

สัมมนาแนวทางการพัฒนากฏหมายการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

ผู้บริหาร และอาจารย์ วิทยาลัยพระนครพณิชยการ เข้าร่วมสัมมนา เรื่องแนวทางการพัฒนากฏหมายการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมสวิสโซเทลเลอคองคอร์ด

admin

June 19, 2017

สัมมนาผู้บริหารและครูของสถานศึกษาเอกชน

ประชุมสัมมนาผู้บริหารและครูของสถานศึกษาเอกชน ภายใต้โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดการอาชีวศึกษา วันที่ 12-13 มิถุนายน 2560 ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี

admin

June 15, 2017
1 5 6 7