สัมมนาผู้บริหารและครูของสถานศึกษาเอกชน

ประชุมสัมมนาผู้บริหารและครูของสถานศึกษาเอกชน ภายใต้โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดการอาชีวศึกษา วันที่ 12-13 มิถุนายน 2560 ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี

admin

June 15, 2017

กิจกรรมอบรมผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ

กิจกรรมอบรมผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น BTC. รุ่นที่ 5/2560 ระหว่างวันที่ 4-7 พฤษภาคม 2560 สถาบันในเครือมหาวิทยาลัยปทุมธานี

admin

May 19, 2017

ซ้อมรับประกาศนียบัตร ปีการศึกษา 2559

คณะครูอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครพณิชยการ ได้เข้าร่วมกิจกรรมการซ้อมรับประกาศนียบัตร ปีการศึกษา 2559

admin

May 12, 2014
1 6 7