รับสมัครครูสาขาบัญชี

ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครพณิชยการ ประเภท สถานศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา เปิดสอนระดับ ปวช. และ ปวส. ที่อยู่ติดต่อ 99 ถ.บุญศิริ แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทร 02-035-721 5  โทรสาร 02-0357215  www.pranakorn.ac.th รับสมัคร ครูสาขาบัญชี             จำนวน 1 อัตรา ครูสาขาคอมพิวเตอร์  จำนวน 1 อัตรา ครูสาขาการตลาด       จำนวน 1 อัตรา เงื่อนไข อายุ 25 ปีขึ้นไป เพศ ชาย หรือ หญิง วุฒิศึกษา ป.ตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง เงินเดือน ตามข้อตกลง […]

admin

February 2, 2023

ร่วมลงนามถวายพระพร

วันที่ 27 ธันวาคม 2565 นางวัลลาภรณ์ มณีรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครพณิชยการ ผู้บริหาร คณาจารย์ นักเรียน และนักศึกษาองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ประเทศไทย ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ ชั้น 1 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

admin

December 27, 2022

พระนครแชมเปียนลีก ฤดูกาล 2022 (PCL Game)

กติกาการแข่งขัน           1. ผู้เล่น 1 คน สามารถลงแข่งขันกีฬากี่ประเภทก็ได้ กรณีโปรแกรมการแข่งขันตรงกันผู้เล่นต้องเลือกประเภทใดประเภทหนึ่ง และให้ผู้เล่นลำดับต่อมาลงการแข่งขันแทน           2. การแข่งขันจัดแบบแชมเปียนลีก โดยมีการแบ่งสายการแข่งขันเป็น 4 สาย คือ สาย A สาย B สาย C และสาย D โดยการจับฉลากว่าผู้เล่นจะอยู่สายไหน           3. จำนวนผู้เล่นในแต่ละสายขึ้นอยู่กับจำนวนผู้สมัครเข้าแข่งขัน โดยจะมีผู้เล่นอย่างน้อยสายละ 3 คน           4. ลักษณะการแบ่งสาย                     สาย A             1A 2A 3A 4A                     สาย B             1B 2B 3B 4B                        สาย C             1C […]

admin

November 7, 2022

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565

วันที่ 22 ตุลาคม 2565 ผู้อำนวยการและคณะครู วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคโนโลยีพระนครพณิชยการ ได้เดินทางเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 สถานศึกษาในเครือมหาวิทยาลัยปทุมธานี โดยมีท่าน ดร ชนากานต์ ยืนยง อธิการมหาาวิทยาลัยปทุมธานี เป็นประธานเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมบัวหลวง มหาวิทยาลัยปทุมธานี

admin

October 25, 2022

การประกวดงานวิจัยและนวัตกรรม
ระดับประเทศ ครั้งที่ 15

การประกวดงานวิจัยและนวัตกรรมระดับประเทศ ครั้งที่ 15 จัดโดยสมาคมอาชีวศึกษาแห่งประเทศไทยในพระราชูประถัมภ์ สมเด็จพระเทพพระรัตนสุดา โดยได้มีผู้เข้าร่วมนำเสนองานวิจัย ทั้งหมด จำนวน 2 ท่าน ดังนี้1.นางสาวนวพร แสงมาย2.นางสาวกัณณ์ณิชฐา ภูพุ่มพวงแก้วในวันที่ 12 ตุลาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ microsoft team ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครพณิชยการ

admin

October 12, 2022

เข้าชมนิทรรศการวันแม่

คณะครูและนักเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครพณิชยการเข้าชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 “ด้วยรักแห่งแผ่นดิน : With love for the Nation”

admin

August 19, 2022

สอบ Pisa 2022

วิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครพณิชยการ สอบ PISA 2022 เป็นการประเมินการรู้เรื่องในสามด้าน ได้แก่ การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy)

admin

August 19, 2022
1 2