กุมภาพันธ์ 18, 2021

วิชาอังกฤษสถานประกอบการ

Unit1 https://www.youtube.com/watch?v=V0VcXH1zsrE Unit2 https://www.yo […]
กุมภาพันธ์ 18, 2021

วิชาอังกฤษฟังพูด

Unit1 https://www.youtube.com/watch?v=WDC6XFU8eVY Unit2 https://www.yo […]
กุมภาพันธ์ 6, 2021

วิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ

Unit1 https://youtu.be/o-KosnhBfz0 Unit2 https://youtu.be/bMGF9ywbCbY […]
กุมภาพันธ์ 6, 2021

วิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อม

EP1 https://youtu.be/pqXk2TsoEVk EP2 https://youtu.be/l5AzlLyfyYE EP3 […]
กุมภาพันธ์ 6, 2021

วิชาการประกันภัย

Unit1 https://youtu.be/JFpIoVIzJ_I Unit2 https://youtu.be/aYh9VA9iGxc […]
มกราคม 25, 2021

การขายออนไลน์

EP1 https://youtu.be/pS0bWbUVAfs EP2 https://youtu.be/ME1Z5MJ7Vy0 EP3 […]
มกราคม 18, 2021

การขายเบื้องต้น

EP1 https://youtu.be/1KmqmTzBIjg EP2 https://youtu.be/dzbn0X0oc5k EP3 […]
มกราคม 14, 2021

วิชาทักษะชีวิตและสังคม

EP 1 EP 2 EP 3 EP 4 EP 5 EP 6 EP 7 EP 8 EP 9 EP 10 EP 11
มกราคม 13, 2021

การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ

EP 1 EP 2 EP 3 EP 4 EP 5 EP 6 EP 7