การอบรมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิชาการสถาบันในเครือ

ท่านผู้อำนวยการ ผู้บริหารและคณะครู วิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครพณิชยการ เข้าร่วมการอบรมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิชาการสถาบันในเครือ โดยมี ท่านผศ.ดร.ไตรรัตน์ ยืนยง เป็นประธานเปิดโครงการการอบรม
วัน10- 12 ตุลาคม 2565
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์