กิจกรรมวันเด็ก 2561

ร่วมงานวันเด็กและงานกีฬาสีของโรงเรียนวัดมหรรณพาราม ผอ.กุลฤดี จากวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครฯเป็นตัวแทนท่านอธิการมอบของที่ระลึกและมอบขนมขบเคี้ยวและสมุดปากกา มาแจกเด็กๆให้กับ ผอ.วัดมหรรณพาราม