ดูงานที่วิทยาลัยไทยชื่นชม-เยอรมัน จ.สระบุรี

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมาคณะผู้บริหารโรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยีสระแก้ว โดยมี ผศ.ดร (พิเศษ)ไตรรัตน์ ยืนยง ผู้จัดการโรงเรียนและ นางกุลฤดี คงเจริญ ได้เข้าร่วมศึกษาดูงานที่ วิทยาลัยไทยชื่นชม-เยอรมัน จ.สระบุรี เพื่อปรับแผนการเรียนการสอนในภาคปฏิบัติให้ทันสมัยและเน้นความรู้ความเข้าใจของนร.เป็นสำคัญเพื่อเตรียมความพร้อมในการส่งเข้าสู่ตลาดแรงงาน