ติดต่อสอบถาม

99 ถ.บุญศิริ แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

02-035-7215 , 086-9741447, 086-9791203, 092-2699621, 081-8484104

pranakorntechnological.ptc@gmail.com

ข้อมูลที่ตั้งของวิทยาลัย