ถวายพระพรชัยมงคล

วันที่ 20 ธันวาคม 2565
คณะผู้บริหาร และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครพณิชยการ จัดพิธี ถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์โดยเร็ว ณ หอประชุม วิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครพณิชยการ