ถวายพระพรในหลวงรัชกาลที่ 10

คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียนนักศึกษาของ วิทยาลัย พระนครพณิชยการ ได้จัดกิจกรรมพิธีถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูล รัชกาลที่ 10 เนื่องในวโรกาส พระชนมายุครบรอบ 65 พรรษา