ปลูกดอกดาวเรืองเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง ร.9

ผู้บริหาร ครูอาจารย์ และนักศึกษา วิทยาลัยพระนครพณิชยการร่วมกันปลูกดอกดาวเรือง เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในหลวง รัชกาลที่ 9 ตามที่กระทรวงมหาดไทย ที่ได้มีการออกประกาศเชิญชวนประชาชนคนไทยทั่วทั้งประเทศ ร่วมกันปลูกดาวเรือง หรือ ดอกไม้ที่มีสีเหลือง เพื่อให้ออกดอกบานทั่วแผ่นดินทันช่วงวันที่ 25-26 ตุลาคม ซึ่งเป็นช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9