พิธี ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์

วันที่ 13 มกราคม 2565 นางวัลลาภรณ์ มณีรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครพณิชยการ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ร่วมจัดพิธี ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในกิจกรรมวันครู 16 ม.ค.65 💙🤍