มอบทุนโครงการ “เรียนดี ฟรีค่าเทอม”

วันที่ 10 กรกฎาคม 2565 ดร.ชนากานต์ ยืนยง ผู้รับใบอนุญาตเป็นประธานมอบทุนการศึกษา นักศึกษาใหม่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในโครงการ “เรียนดี ฟรีค่าเทอม” ประจำปีการศึกษา 2565