ร่วมเปิดงานจิตอาสาอาชีวศึกษาเอกชน

วิทยาลัยพระนครพณิชยการ เข้าร่วมเปิดงานจิตอาสาอาชีวศึกษาเอกชน สร้างคน สร้างชาติ เทิดไท้ องค์ราชัน กลุ่มกรุงเทพมหานคร