วันสงกรานต์ สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้อาวุโส

วันที่  11  เมษายน  2561 ผอ. กุลฤดี  คงเจริญ  พร้อมด้วยบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครพณิชยการ จัดงานต้อนรับวันสงกรานต์ สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้อาวุโส