สงกรานต์ตำนานไทย รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ใส่ชุดไทยย้อนยุค

สงกรานต์ ตำนานไทย รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ใส่ชุดไทยย้อนยุค
วันเสาร์ที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องบัวหลวง ชั้น ๓ อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยปทุมธานี