อบรมจิตอาสารักษาความปลอดภัย

คณะผู้บริหารและอาจารย์ฝ่ายกิจการนักศึกษา จากวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครพณิชยการ ร่วมกับ สน.สำราญราช นำตัวแทนนักเรียนระดับชั้นปวช. 1-3 จำนวน 5 คน และระดับปวส.1 จำนวน 5 คน เข้าร่วมโครงการอบรม “จิตอาสา รักษาความปลอดภัย และการแจ้งเหตุ” จัดโดยกองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อย บริเวณโดยรอบพระบรม มหาราชวัง วันที่ 15 กค 2560 ณ.หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์