เครื่องแบบนักศึกษา ปวช.

เครื่องแบบนักศึกษาหญิง (ปวช.)
เครื่องแบบนักเรียนชาย (ปวช.)
ชุดสูทใส่ในงานพิธีและกิจกรรม