โครงการพัฒนาผู้เรียน

วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2560 วิทยาลัยพระนครพณิชยการ ได้จัดกิจกรรมพาคณะครูและนักเรียน นักศึกษา เดินตามรอยพระราชดำริ โครงการพัฒนาผู้เรียน ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม ณ วัดเนรัญชราราม อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี