ประชุมประจำสัปดาห์

คณะครูและอาจารย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครพณิชยการ ได้ประชุมประจำสัปดาห์ก่อนวันหยุด เพื่อเข้าร่วมงานสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย