ชมนิทรรศการพระเมรุมาศ

ผู้บริหารครูอาจารย์นำนักศึกษา ระดับปวส.1 และปวส.2 จำนวน 50 คน เข้าร่วมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ.พระเมรุมาศ ท้องสนามหลวง ระหว่าง.วันที่ 2-30 พฤศจิกายน 2560