กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

วิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครพาณิชยการ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน 2560 การลงทะเบียนปฐมนิเทศนักศึกษา ให้นักศึกษาไปลงทะเบียนปฐมนิเทศ เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป

admin

May 6, 2017