กิจกรรมอบรมผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ

กิจกรรมอบรมผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น BTC. รุ่นที่ 5/2560 ระหว่างวันที่ 4-7 พฤษภาคม 2560 สถาบันในเครือมหาวิทยาลัยปทุมธานี

admin

May 19, 2017