สัมมนาแนวทางการพัฒนากฏหมายการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

ผู้บริหาร และอาจารย์ วิทยาลัยพระนครพณิชยการ เข้าร่วมสัมมนา เรื่องแนวทางการพัฒนากฏหมายการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมสวิสโซเทลเลอคองคอร์ด

admin

June 19, 2017