เมษายน 10, 2017

ประชุมประจำสัปดาห์

ประชุมประจำสัปดาห์ก่อนวันหยุดเพื่อเข้าร่วมงานสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย
พฤษภาคม 12, 2014

ซ้อมรับประกาศนียบัตร ปีการศึกษา 2559

คณะครูอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครพณิชยการ ได้เข้าร่วมกิจกรรมการซ้อมรับประกาศนียบัตร ปีการศึกษา 2559