กรกฎาคม 18, 2017

ดูงานที่วิทยาลัยไทยชื่นชม-เยอรมัน จ.สระบุรี

ศึกษาดูงานที่ วิทยาลัยไทยชื่นชม-เยอรมัน จ.สระบุรี เพื่อปรับแผนการเรียนการสอนในภาคปฏิบัติให้ทันสมัย
กรกฎาคม 4, 2017

โครงการคุณธรรมและจริยธรรมเข้าค่ายจิตอาสา