Home

Admission2565_พระนคร
ADmission_Pranakorn
เด็ก2
previous arrow
next arrow

รับการตรวจนิเทศติดตามการจัดการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน

วันที่ 25 มกราคม 2566 นางวัลลาภรณ์ มณีรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครพณิชยการ และคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา ได้ ตอนรับคณะผู้ตรวจนิเทศติดตามผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิกา และศึกษานิเทศก์ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร เพื่อตรวจติดตามผลการจัดการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครพณิชยการโดย นางสมฤดี ฉิมมุสิก ผู้อำนวยการกลุ่มอุดหนุนการศึกษา เป็นประธานในการตรวจนิเทศติดตามผลการจัดการสถานศึกษาของอาชีวศึกษาเอกชนในครั้งนี้ ณ.วิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครพณิชยาร **ข้อมูลภาพเพิ่มเติม อัลบั้มภาพกิจกรรม

admin

January 26, 2023

พิธี ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์

วันที่ 13 มกราคม 2565 นางวัลลาภรณ์ มณีรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครพณิชยการ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ร่วมจัดพิธี ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในกิจกรรมวันครู 16 ม.ค.65 💙🤍

admin

January 13, 2023

พิธีเปิดงานกีฬาสีภายใน “พระนครแชมป์เปี้ยนลีก 2022 “

วันที่ 28 ธันวาคม 2565 นางวัลลาภรณ์ มณีรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครพณิชการ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครพณิชยการ จัดงานกีฬาสีภายใน “พระนครแชมป์เปี้ยนลีก 2022 ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนฝึกทักษะการทำงานเป็นทีม การสร้างความสามัคคีภายในหมู่คณะ และการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย โดยมีนางวัลลาภรณ์ มณีรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครพญิชยการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี กิจกรรมประกอบไปด้วยการแข่งขันบาสเก็ตบอล กิฬาปิงปองกีฬาแชร์บอล กิฬาพื้นบ้าน ของนักเรียนนักศึกษา ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครพณิชยการด้านล่างคือลิงค์สำหรับดาวน์โหลดภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

admin

January 3, 2023

ถวายพระพรชัยมงคล

วันที่ 20 ธันวาคม 2565คณะผู้บริหาร และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครพณิชยการ จัดพิธี ถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์โดยเร็ว ณ หอประชุม วิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครพณิชยการ

admin

December 20, 2022

การอบรมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิชาการสถาบันในเครือ

ท่านผู้อำนวยการ ผู้บริหารและคณะครู วิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครพณิชยการ เข้าร่วมการอบรมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิชาการสถาบันในเครือ โดยมี ท่านผศ.ดร.ไตรรัตน์ ยืนยง เป็นประธานเปิดโครงการการอบรมวัน10- 12 ตุลาคม 2565ณ วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์

admin

October 12, 2022

ศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง

วันที่ 7 ตุลาคม 2565 นางวัลลาภรณ์ มณีรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครพณิชยการ นำโดย นำคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา และองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง โดยมีนางฐิรนันท์ มณีรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง และนายอนุชา จันทร์สนิท รองผู้อำนวยการฯ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับ

admin

October 11, 2022

นศ. เข้าเฝ้าฯรับพระราชทานรางวัล”ความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา”

นายจอมปราชญ์ รักโลก นักศึกษา ปวช.3 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครพณิชยการ เข้ารับรางวัลพระราชทาน “ความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา” ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 จัดโดยสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 2 มิถุนายน 2565 ณ ศาลาดุสิตดาลัย

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา 65

นางวัลลาภรณ์ มณีรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครพณิชยการ คณะผู้บริหาร อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ร่วมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ปีการศึกษา 2565 ณ วัดมหรรณพารามวรวิหาร วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565

รับรางวัลโครงการการพัฒนาทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์ขั้นพื้นฐานสำหรับเด็กและเยาวชน

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ที่ได้รับรางวัล โครงการการพัฒนาทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์ขั้นพื้นฐานสำหรับเด็กและเยาวชน AI FOR ALL: AI (Artificial. lntelligence)ระดับกลาง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1ทีม คู่ฮา ชื่อผลงาน การพัฒนาต้นแบบระบบระบุตัวตนจากใบหน้าอาจารย์ผู้ควบคุมทีม อาจารย์รัชพล กลัดชื่นนักศึกษาผู้เข้าแข่งขัน นางสาวธิดารัตน์ เผือกน้อย ปวช.2 สาขาคอมพิวเตอร์ นายธรา สัยวุฒิ ปวช.2 สาขาการตลาดระดับสูง รางวัลพิเศษทีม นกน้อย ชื่อผลงาน การใช้เทคนิคดาต้าไมน์นิ้งเพื่อการทำนายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอาจารย์ผู้ควบคุมทีม อาจารย์รัชพล กลัดชื่นนักศึกษาผู้เข้าแข่งขัน นายชิรวิชย์ พลโรจนวานิช ปวส.2 สาขาการตลาด นางสาววิชยา ชูกลิ่นหอม ปวส.2 สาขาการตลาด

รับสมัครครูสาขาบัญชี

ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครพณิชยการ ประเภท สถานศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา เปิดสอนระดับ ปวช. และ ปวส. ที่อยู่ติดต่อ 99 ถ.บุญศิริ แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทร 02-035-721 5  โทรสาร 02-0357215  www.pranakorn.ac.th รับสมัคร ครูสาขาบัญชี             จำนวน 1 อัตรา ครูสาขาคอมพิวเตอร์  จำนวน 1 อัตรา ครูสาขาการตลาด       จำนวน 1 อัตรา เงื่อนไข อายุ 25 ปีขึ้นไป เพศ ชาย หรือ หญิง วุฒิศึกษา ป.ตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง เงินเดือน ตามข้อตกลง […]

รับการตรวจนิเทศติดตามการจัดการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน

วันที่ 25 มกราคม 2566 นางวัลลาภรณ์ มณีรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครพณิชยการ และคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา ได้ ตอนรับคณะผู้ตรวจนิเทศติดตามผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิกา และศึกษานิเทศก์ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร เพื่อตรวจติดตามผลการจัดการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครพณิชยการโดย นางสมฤดี ฉิมมุสิก ผู้อำนวยการกลุ่มอุดหนุนการศึกษา เป็นประธานในการตรวจนิเทศติดตามผลการจัดการสถานศึกษาของอาชีวศึกษาเอกชนในครั้งนี้ ณ.วิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครพณิชยาร **ข้อมูลภาพเพิ่มเติม อัลบั้มภาพกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมล่าสุด