Home

สงกรานเวบ
Admission2565_พระนคร
ADmission_Pranakorn
เด็ก2
previous arrow
next arrow

พิธีประสาทอนุปริญญาบัตรและประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา

🔸 วิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครพณิชยการ จัดพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรและประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2563-2565 โดยมีท่านองคมนตรี ฯพณฯ พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ เป็นประธานประสาทอนุปริญญาบัตรและประกาศนียบัตร ณ.หอประชุมบัวหลวง มหาวิทยาลัยปทุมธานี 💙🤍 ” วิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครพณิชยการ ” ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาทุกคนขอให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์และมีความสุขทุกคน สามารถดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ รวมภาพกิจกรรม

admin

March 29, 2023

รับสมัครครูสาขาบัญชี

ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครพณิชยการ ประเภท สถานศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา เปิดสอนระดับ ปวช. และ ปวส. ที่อยู่ติดต่อ 99 ถ.บุญศิริ แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทร 02-035-721 5  โทรสาร 02-0357215  www.pranakorn.ac.th รับสมัคร ครูสาขาบัญชี             จำนวน 1 อัตรา ครูสาขาคอมพิวเตอร์  จำนวน 1 อัตรา ครูสาขาการตลาด       จำนวน 1 อัตรา เงื่อนไข อายุ 25 ปีขึ้นไป เพศ ชาย หรือ หญิง วุฒิศึกษา ป.ตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง เงินเดือน ตามข้อตกลง […]

admin

February 2, 2023

รับการตรวจนิเทศติดตามการจัดการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน

วันที่ 25 มกราคม 2566 นางวัลลาภรณ์ มณีรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครพณิชยการ และคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา ได้ ตอนรับคณะผู้ตรวจนิเทศติดตามผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิกา และศึกษานิเทศก์ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร เพื่อตรวจติดตามผลการจัดการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครพณิชยการโดย นางสมฤดี ฉิมมุสิก ผู้อำนวยการกลุ่มอุดหนุนการศึกษา เป็นประธานในการตรวจนิเทศติดตามผลการจัดการสถานศึกษาของอาชีวศึกษาเอกชนในครั้งนี้ ณ.วิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครพณิชยาร **ข้อมูลภาพเพิ่มเติม อัลบั้มภาพกิจกรรม

admin

January 26, 2023

พิธี ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์

วันที่ 13 มกราคม 2565 นางวัลลาภรณ์ มณีรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครพณิชยการ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ร่วมจัดพิธี ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในกิจกรรมวันครู 16 ม.ค.65 💙🤍

admin

January 13, 2023

นศ. เข้าเฝ้าฯรับพระราชทานรางวัล”ความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา”

นายจอมปราชญ์ รักโลก นักศึกษา ปวช.3 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครพณิชยการ เข้ารับรางวัลพระราชทาน “ความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา” ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 จัดโดยสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 2 มิถุนายน 2565 ณ ศาลาดุสิตดาลัย

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา 65

นางวัลลาภรณ์ มณีรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครพณิชยการ คณะผู้บริหาร อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ร่วมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ปีการศึกษา 2565 ณ วัดมหรรณพารามวรวิหาร วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565

รับรางวัลโครงการการพัฒนาทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์ขั้นพื้นฐานสำหรับเด็กและเยาวชน

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ที่ได้รับรางวัล โครงการการพัฒนาทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์ขั้นพื้นฐานสำหรับเด็กและเยาวชน AI FOR ALL: AI (Artificial. lntelligence)ระดับกลาง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1ทีม คู่ฮา ชื่อผลงาน การพัฒนาต้นแบบระบบระบุตัวตนจากใบหน้าอาจารย์ผู้ควบคุมทีม อาจารย์รัชพล กลัดชื่นนักศึกษาผู้เข้าแข่งขัน นางสาวธิดารัตน์ เผือกน้อย ปวช.2 สาขาคอมพิวเตอร์ นายธรา สัยวุฒิ ปวช.2 สาขาการตลาดระดับสูง รางวัลพิเศษทีม นกน้อย ชื่อผลงาน การใช้เทคนิคดาต้าไมน์นิ้งเพื่อการทำนายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอาจารย์ผู้ควบคุมทีม อาจารย์รัชพล กลัดชื่นนักศึกษาผู้เข้าแข่งขัน นายชิรวิชย์ พลโรจนวานิช ปวส.2 สาขาการตลาด นางสาววิชยา ชูกลิ่นหอม ปวส.2 สาขาการตลาด

พิธีประสาทอนุปริญญาบัตรและประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา

🔸 วิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครพณิชยการ จัดพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรและประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2563-2565 โดยมีท่านองคมนตรี ฯพณฯ พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ เป็นประธานประสาทอนุปริญญาบัตรและประกาศนียบัตร ณ.หอประชุมบัวหลวง มหาวิทยาลัยปทุมธานี 💙🤍 ” วิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครพณิชยการ ” ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาทุกคนขอให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์และมีความสุขทุกคน สามารถดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ รวมภาพกิจกรรม

รับสมัครครูสาขาบัญชี

ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครพณิชยการ ประเภท สถานศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา เปิดสอนระดับ ปวช. และ ปวส. ที่อยู่ติดต่อ 99 ถ.บุญศิริ แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทร 02-035-721 5  โทรสาร 02-0357215  www.pranakorn.ac.th รับสมัคร ครูสาขาบัญชี             จำนวน 1 อัตรา ครูสาขาคอมพิวเตอร์  จำนวน 1 อัตรา ครูสาขาการตลาด       จำนวน 1 อัตรา เงื่อนไข อายุ 25 ปีขึ้นไป เพศ ชาย หรือ หญิง วุฒิศึกษา ป.ตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง เงินเดือน ตามข้อตกลง […]

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมล่าสุด