Home

2-65
Admission2565_พระนคร
ADmission_Pranakorn
เด็ก2
previous arrow
next arrow

กิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน

วันที่ 2 กันยายน 2565 วิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครพณิชยการ โดยการนำของ อ.นวพร แสงมาน อ.ณัฐพล ไกรวาส อ.ปรางทิพย์ ศิริวงษ์อ.จันจิรา กรูดสุข จัดโครงการประสานความร่วมมือเพื่อบริหารจัดการศึกษา กิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน นำนักศึกษาจำนวน 50 คน ไปทัศนศึกษาดูงาน ณ.บริษัท ไอเรียล พลัส (ประเทศไทย)จำกัด ในครั้งนี้นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ ที่มีค่าเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่จาก คุณพัชรพล สุทธิธรรม ” เศรษฐีน้อยร้อยล้าน” เป็นการเปิดโลกทัศน์ใหม่ ๆ นอกห้องเรียน ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้และการดำเนินชีวิตให้ประสบความสำเร็จในอนาคตต่อไปขอขอบพระคุณคุณพัชรพล สุทธิธรรมManaging Director บริษัท ไอเรียล พลัส (ประเทศไทย)จำกัด มาณ.โอกาสนี้

admin

September 24, 2022

เข้าชมนิทรรศการวันแม่

คณะครูและนักเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครพณิชยการเข้าชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 “ด้วยรักแห่งแผ่นดิน : With love for the Nation”

admin

August 19, 2022

ถวายพระพรแม่ของแผ่นดิน

💖 วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 วิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครพณิชยการ จัดพิธีถวายพระพรแม่ของแผ่นดิน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยนางวัลลาภรณ์ มณีรัตน์ ผู้อำนวกการวิทยาลัยเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธี ณ บริเวณอาคารเอนกประสงค์

admin

August 19, 2022

สอบ Pisa 2022

วิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครพณิชยการ สอบ PISA 2022 เป็นการประเมินการรู้เรื่องในสามด้าน ได้แก่ การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy)

admin

August 19, 2022

เปิดประชุม อวท. ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครพณิชยการ เปิดประชุมวิชาการ ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 โดยอาจารย์วัลลาภรณ์ มณีรัตน์ ผู้อำนวยการ วิทยาลัยฯ เป็นประธานในพิธี

admin

August 10, 2022

กิจกรรมอบรมส่งเสริมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

วันที่ 2 และ 3 สิงหาคม 2565 วิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครพณิชชยการ จัดโครงการประสานความร่วมมือเพื่อบริหารจัดการศึกษาโดยจัดกิจกรรมอบรมส่งเสริมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ในสถานศึกษา โดยมี นายโกเมน แก้วมณี อดีตนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัด ระดับภาคกลาง และเหรัญญิกระดับชาติ สร้างผลงานรางวัลองค์การมาตราฐานดีเด่นระดับเหรีญยทอง ระดับชาติ ติดต่อกัน 4 สมัย ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และให้ความสำคัญในการพัฒนาให้ทุกคนมีทักษะในการเป็นผู้นำ และมีความเป็นประชาธิปไตย กับคณะกรรมการและสมาชิกกองค์การนักวิชาชีพในประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2566 ณ.วิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครพณิชยการ

admin

August 10, 2022

ข่าวและกิจกรรมล่าสุด

นศ. เข้าเฝ้าฯรับพระราชทานรางวัล”ความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา”

นายจอมปราชญ์ รักโลก นักศึกษา ปวช.3 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครพณิชยการ เข้ารับรางวัลพระราชทาน “ความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา” ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 จัดโดยสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 2 มิถุนายน 2565 ณ ศาลาดุสิตดาลัย

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา 65

นางวัลลาภรณ์ มณีรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครพณิชยการ คณะผู้บริหาร อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ร่วมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ปีการศึกษา 2565 ณ วัดมหรรณพารามวรวิหาร วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565

รับรางวัลโครงการการพัฒนาทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์ขั้นพื้นฐานสำหรับเด็กและเยาวชน

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ที่ได้รับรางวัล โครงการการพัฒนาทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์ขั้นพื้นฐานสำหรับเด็กและเยาวชน AI FOR ALL: AI (Artificial. lntelligence)ระดับกลาง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1ทีม คู่ฮา ชื่อผลงาน การพัฒนาต้นแบบระบบระบุตัวตนจากใบหน้าอาจารย์ผู้ควบคุมทีม อาจารย์รัชพล กลัดชื่นนักศึกษาผู้เข้าแข่งขัน นางสาวธิดารัตน์ เผือกน้อย ปวช.2 สาขาคอมพิวเตอร์ นายธรา สัยวุฒิ ปวช.2 สาขาการตลาดระดับสูง รางวัลพิเศษทีม นกน้อย ชื่อผลงาน การใช้เทคนิคดาต้าไมน์นิ้งเพื่อการทำนายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอาจารย์ผู้ควบคุมทีม อาจารย์รัชพล กลัดชื่นนักศึกษาผู้เข้าแข่งขัน นายชิรวิชย์ พลโรจนวานิช ปวส.2 สาขาการตลาด นางสาววิชยา ชูกลิ่นหอม ปวส.2 สาขาการตลาด

กิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน

วันที่ 2 กันยายน 2565 วิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครพณิชยการ โดยการนำของ อ.นวพร แสงมาน อ.ณัฐพล ไกรวาส อ.ปรางทิพย์ ศิริวงษ์อ.จันจิรา กรูดสุข จัดโครงการประสานความร่วมมือเพื่อบริหารจัดการศึกษา กิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน นำนักศึกษาจำนวน 50 คน ไปทัศนศึกษาดูงาน ณ.บริษัท ไอเรียล พลัส (ประเทศไทย)จำกัด ในครั้งนี้นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ ที่มีค่าเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่จาก คุณพัชรพล สุทธิธรรม ” เศรษฐีน้อยร้อยล้าน” เป็นการเปิดโลกทัศน์ใหม่ ๆ นอกห้องเรียน ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้และการดำเนินชีวิตให้ประสบความสำเร็จในอนาคตต่อไปขอขอบพระคุณคุณพัชรพล สุทธิธรรมManaging Director บริษัท ไอเรียล พลัส (ประเทศไทย)จำกัด มาณ.โอกาสนี้

เข้าชมนิทรรศการวันแม่

คณะครูและนักเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครพณิชยการเข้าชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 “ด้วยรักแห่งแผ่นดิน : With love for the Nation”

ถวายพระพรแม่ของแผ่นดิน

💖 วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 วิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครพณิชยการ จัดพิธีถวายพระพรแม่ของแผ่นดิน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยนางวัลลาภรณ์ มณีรัตน์ ผู้อำนวกการวิทยาลัยเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธี ณ บริเวณอาคารเอนกประสงค์

สอบ Pisa 2022

วิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครพณิชยการ สอบ PISA 2022 เป็นการประเมินการรู้เรื่องในสามด้าน ได้แก่ การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy)