กันยายน 23, 2020

กิจกรรมไหว้ครูนักเรียนนักศึกษา

กิจกรรมไหว้ครูนักเรียนนักศึกษา ภาคเช้า-ภาคบ่าย วันที่ 2 ส.ค. 63
สิงหาคม 30, 2020

จิตอาสา “อาชีวะเอกชน สร้างคน สร้างชาติ”

การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาเอกชน กิจกรรมจิตอาสา “อาชีวะเอก […]
สิงหาคม 9, 2020

กิจกรรมส่งเสริมแนวทางประชาธิปไตยในสถานศึกษา

กิจกรรมส่งเสริมแนวทางประชาธิปไตยในสถานศึกษา “การเลือกตั้งประธานน […]
กรกฎาคม 24, 2020

วันเฉลิมพระชนพรรษา รัชกาลที่ 10

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนพรรษา รัชกาลที่ 10 วันที่ 24 ก.ค. 63
กรกฎาคม 21, 2020

การเรียนออนไลน์ด้วย google classroom

กิจกรรมการประสานความร่วมมือองค์กรภายนอกโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ “ก […]
กรกฎาคม 17, 2020

อบรมสัมมนาครูและบุคลากร ครั้งที่ 1

กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาอบรมสัมมนาครูและบุคลากร ครั้งที่ 1 “การจัดกา […]
กรกฎาคม 2, 2020

แห่เทียนจำนำพรรษา

กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา วันที่ 3 ก.ค. 2563
มีนาคม 19, 2019

พิธีประสาทอนุปริญญาบัตรและประกาศนียบัตร

มกราคม 14, 2019

กิจกรรมจิตอาสาวันครู และ กิจกรรมวันเด็ก

กุมภาพันธ์ 18, 2021

วิชาอังกฤษสถานประกอบการ

Unit1 https://www.youtube.com/watch?v=V0VcXH1zsrE Unit2 https://www.yo […]
กุมภาพันธ์ 18, 2021

วิชาอังกฤษฟังพูด

Unit1 https://www.youtube.com/watch?v=WDC6XFU8eVY Unit2 https://www.yo […]
กุมภาพันธ์ 6, 2021

วิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ

Unit1 https://youtu.be/o-KosnhBfz0 Unit2 https://youtu.be/bMGF9ywbCbY […]
กุมภาพันธ์ 6, 2021

วิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อม

EP1 https://youtu.be/pqXk2TsoEVk EP2 https://youtu.be/l5AzlLyfyYE EP3 […]
กุมภาพันธ์ 6, 2021

วิชาการประกันภัย

Unit1 https://youtu.be/JFpIoVIzJ_I Unit2 https://youtu.be/aYh9VA9iGxc […]
มกราคม 25, 2021

การขายออนไลน์

EP1 https://youtu.be/pS0bWbUVAfs EP2 https://youtu.be/ME1Z5MJ7Vy0 EP3 […]
มกราคม 18, 2021

การขายเบื้องต้น

EP1 https://youtu.be/1KmqmTzBIjg EP2 https://youtu.be/dzbn0X0oc5k EP3 […]
มกราคม 14, 2021

วิชาทักษะชีวิตและสังคม

EP 1 EP 2 EP 3 EP 4 EP 5 EP 6 EP 7 EP 8 EP 9 EP 10 EP 11
มกราคม 13, 2021

การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ

EP 1 EP 2 EP 3 EP 4 EP 5 EP 6 EP 7
ธันวาคม 22, 2020

ประกาศการปิดเรียน

กันยายน 23, 2020

กิจกรรมไหว้ครูนักเรียนนักศึกษา

กิจกรรมไหว้ครูนักเรียนนักศึกษา ภาคเช้า-ภาคบ่าย วันที่ 2 ส.ค. 63
กันยายน 11, 2020

กิจกรรมคุณธรรม นำชีวิต ครั้งที่ 1

กิจกรรมคุณธรรม นำชีวิต ครั้งที่ 1 บรรยายธรรมโดยพระอาจารย์วัดมหรรณพาราม […]