เปิดประชุม อวท. ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครพณิชยการ เปิดประชุมวิชาการ ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 โดยอาจารย์วัลลาภรณ์ มณีรัตน์ ผู้อำนวยการ วิทยาลัยฯ เป็นประธานในพิธี

admin

August 10, 2022

กิจกรรมอบรมส่งเสริมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

วันที่ 2 และ 3 สิงหาคม 2565 วิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครพณิชชยการ จัดโครงการประสานความร่วมมือเพื่อบริหารจัดการศึกษาโดยจัดกิจกรรมอบรมส่งเสริมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ในสถานศึกษา โดยมี นายโกเมน แก้วมณี อดีตนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัด ระดับภาคกลาง และเหรัญญิกระดับชาติ สร้างผลงานรางวัลองค์การมาตราฐานดีเด่นระดับเหรีญยทอง ระดับชาติ ติดต่อกัน 4 สมัย ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และให้ความสำคัญในการพัฒนาให้ทุกคนมีทักษะในการเป็นผู้นำ และมีความเป็นประชาธิปไตย กับคณะกรรมการและสมาชิกกองค์การนักวิชาชีพในประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2566 ณ.วิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครพณิชยการ

admin

August 10, 2022

กิจกรรมบริการวิชาการ วิชาชีพในชุมชน

วันที่ 9 ส.ค. 2565 วิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครพณิชยการ จัดกิจกรรมบริการวิชาการ วิชาชีพในชุมชน เนื่องในวันฉลิมพระชนมพรรษาฯ สมเด็จพระราชินีพันปีหลวง ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีกิจกรรมบริการ1.การดูแลรักษาและซ่อมประะกอบ คอมพิวเตอร์2.การลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์3.การแนะนำการทำติ๊กต๊อกมาเก็ตติ้ง4.แนะนำการทำและแจกน้ำยาล้างจานณ.ชุมชนหลังวัดราชนัดดา บริเวณ ร้านประชารัฐ

admin

August 10, 2022

ถวายพระพร ร. 10

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 คณะผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครพณิชยการ ร่วมกันลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บดินทรเทพวรางกูร รัชกาลที่ 10

admin

July 27, 2022

มอบทุนโครงการ “เรียนดี ฟรีค่าเทอม”

วันที่ 10 กรกฎาคม 2565 ดร.ชนากานต์ ยืนยง ผู้รับใบอนุญาตเป็นประธานมอบทุนการศึกษา นักศึกษาใหม่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในโครงการ “เรียนดี ฟรีค่าเทอม” ประจำปีการศึกษา 2565

admin

July 19, 2022

กิจกรรมไหว้ครู 65

วันที่ 10 กรกฎาคม 2565 นางสาวสุภาพร ศรีโสม รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักศึกษา ร่วมกับองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย จัดโครงการสถานศึกษาคุณธรรม กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี ดร. ชนากานต์ ยืนยง ผู้รับใบอนุญาต วิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครพณิชยการ เป็นประธานในพิธี ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครพณิชยการ

admin

July 18, 2022

วิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัยธุรกิจดิจิทัล

หน่วยที่ 1 | หน่วยที่ 2 | หน่วยที่ 3 | หน่วยที่ 4 | หน่วยที่ 5 | หน่วยที่ 6 | หน่วยที่ 7 | หน่วยที่ 8 | หน่วยที่ 9 | หน่วยที่ 10 | หน่วยที่ 11 | หน่วยที่ 12

admin

July 18, 2022

นศ. เข้าเฝ้าฯรับพระราชทานรางวัล”ความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา”

นายจอมปราชญ์ รักโลก นักศึกษา ปวช.3 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครพณิชยการ เข้ารับรางวัลพระราชทาน “ความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา” ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 จัดโดยสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 2 มิถุนายน 2565 ณ ศาลาดุสิตดาลัย

admin

July 18, 2022

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา 65

นางวัลลาภรณ์ มณีรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครพณิชยการ คณะผู้บริหาร อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ร่วมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ปีการศึกษา 2565 ณ วัดมหรรณพารามวรวิหาร วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565

admin

July 18, 2022

รับรางวัลโครงการการพัฒนาทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์ขั้นพื้นฐานสำหรับเด็กและเยาวชน

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ที่ได้รับรางวัล โครงการการพัฒนาทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์ขั้นพื้นฐานสำหรับเด็กและเยาวชน AI FOR ALL: AI (Artificial. lntelligence)ระดับกลาง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1ทีม คู่ฮา ชื่อผลงาน การพัฒนาต้นแบบระบบระบุตัวตนจากใบหน้าอาจารย์ผู้ควบคุมทีม อาจารย์รัชพล กลัดชื่นนักศึกษาผู้เข้าแข่งขัน นางสาวธิดารัตน์ เผือกน้อย ปวช.2 สาขาคอมพิวเตอร์ นายธรา สัยวุฒิ ปวช.2 สาขาการตลาดระดับสูง รางวัลพิเศษทีม นกน้อย ชื่อผลงาน การใช้เทคนิคดาต้าไมน์นิ้งเพื่อการทำนายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอาจารย์ผู้ควบคุมทีม อาจารย์รัชพล กลัดชื่นนักศึกษาผู้เข้าแข่งขัน นายชิรวิชย์ พลโรจนวานิช ปวส.2 สาขาการตลาด นางสาววิชยา ชูกลิ่นหอม ปวส.2 สาขาการตลาด

admin

March 15, 2022
1 2 9